Regels

Welke auto's zijn welkom bij de A.N.V.T.?

De auto moet vierwiel aangedreven zijn.
De maximale afmetingen zijn 2.30 meter breed en 5.50 meter lang.
Het maximale gewicht is 3000 KG
Er worden alleen auto's toegelaten die in alle opzichten voldoen aan de wegenverkeerswet, dus auto's waarmee op de openbare weg mag worden gereden.
Dat wil zeggen:

 • De auto moet APK-waardig zijn (dit is ter beoordeling van het bestuur),
 • De auto moet aantoonbaar WA verzekerd zijn.
 • Handelaarskentekenplaten (groene platen) worden niet toegelaten.

Voor onze evenementen hanteren we de "groene" code, waarin o.a. veiligheid en milieu opgenomen zijn.

Deelnemers moeten op verzoek verzekeringspapieren kunnen tonen.

Quads zijn niet toegestaan.

Wat zijn onze regels tijdens een evenement?

 • Het is verboden sneller te rijden dan 5 km/uur, denk aan uw eigen veiligheid en aan die van anderen.
 • De bestuurder moet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Het is niet toegestaan dat een bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs.
 • Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
 • Houdt voldoende afstand van andere deelnemers.
 • Houdt de doorgaande route vrij.
 • Volg de route van het parcours, aangegeven door blauwe en (dubbel) rode pijlen.
 • Iedereen rijdt voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade.
 • Tijdens het rijden moet iedereen in de auto zich op de daarvoor bestemde zitplaatsen bevinden (dus niet in de laadbak) en indien aanwezig een gordel dragen.
 • Een boomlint is verplicht bij het lieren via een boom. Het helpen van een andere deelnemer moet gebeuren met een sleeplint en/of een touw. Lieren moet op een veilige manier gebeuren.
 • U dient voor eigen sleeplint en/of een touw te zorgen, losse staalkabels zijn niet toegestaan.
 • Geen afval op het terrein achter laten.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie op.
 • Honden buiten de auto aan de lijn houden. 

Wat mag eigenlijk wel?

Gewoon lekker terreinrijden!!