Regels

Welke voertuigen mogen deelnemen bij A.N.V.T.? 
Het voertuig dient tenminste vierwielaangedreven zijn. 
De maximale afmetingen zijn 2.30 meter breed en 5.50 meter lang. 
Er worden alleen auto's toegelaten die in alle opzichten voldoen aan de wegenverkeerswet, dus auto's waarmee op de openbare weg mag worden gereden. Dat wil zeggen: 
Alle kentekenbewijzen moeten geldig zijn (een voertuig mag niet geschorst zijn). 
Handelaarskentekenplaten (groene platen) worden niet toegelaten. 
Het voertuig moet tenminste WA verzekerd zijn. 

Het beleid van de ANVT is het toepassen van de “groene” code, in de groene code is o.a. veiligheid en milieu opgenomen. Omdat veiligheid en milieu onderdelen van de APK zijn, worden deze eisen ook gesteld aan alle voertuigen die willen deelnemen aan een door de ANVT georganiseerd evenement.

Een auto moet apk-goedgekeurd en/of apk-waardig zijn, dit ter beoordeling van het Bestuur. 


Leden of vrije rijders moeten op verzoek van een lid van de evenementencommissie van hun voertuig de kentekenbewijzen I A en I B, verzekeringspapieren en indien van toepassing een APK goedkeuringsrapport kunnen overleggen.

Landbouwvoertuigen en Quads zijn niet toegestaan.

In uitzonderlijke gevallen en in geval van twijfel heeft het bestuur van de ANVT hierin het laatste woord.

Wat zijn onze regels tijdens een evenement? 
Het is verboden sneller te rijden dan 5 km/u (uitsluiting is mogelijk), denk aan uw eigen veiligheid en vooral aan die van anderen. 
De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
Het is niet toegestaan dat een bestuurder onder invloed is van alcohol.
Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden. 
Volg de route van het parcours, aangegeven door blauwe en rode pijlen. 
Iedereen rijdt voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade. 
Tijdens het rijden moet iedereen in de auto zich op de daarvoor bestemde zitplaatsen bevinden(dus niet in de laadbak). 
Een boomlint is verplicht bij het lieren via een boom. Het helpen van een ander 4x4 voertuig dient te gebeuren met een sleeplint en/of een touw. In geval van lieren dient dit op een veilige manier te gebeuren. 
U dient voor eigen sleeplint en/of een touw te zorgen, staalkabels zijn niet toegestaan. 
Bij het rijden van een zwaardere route aangegeven door drie rode pijlen is een lier vereist. 
Geen afval buiten de auto gooien. 
Volg de aanwijzingen van de organisatie op. 
Honden buiten de auto aan de lijn houden. 

Wat mag eigenlijk wel?

Gewoon lekker terreinrijden!!