Wat is de ANVT ?

De ANVT is een vereniging van enthousiaste terreinrijders die hun terreinauto naast normaal gebruik op de weg ook in moeilijk begaanbaar terrein optimaal willen benutten.

De ANVT tracht dit te bereiken door:
- bezitters van terreinauto's (ongeacht het merk) bij en tot elkaar te brengen,
- het organiseren van evenementen (recreatief terreinrijden),
- het uitgeven van een nieuwsbrief,
- het houden van vergaderingen of bijeenkomsten,
- het geven van voorlichting,
- naleving van voorschriften m.b.t. natuur en milieu.

Waar rijdt de ANVT ?
In het gehele land.
Daar de leden (ongeveer 400) verspreid wonen, van Groningen tot Zeeland, tracht de ANVT haar evenementen door het gehele land te organiseren op diverse terreinen, zoals zandafgravingen, gronddepots, onverharde wegen, etc. uiteraard met officiele toestemmingen van terreineigenaren en Rijks- en Lokale overheden.

Wat zijn dit voor terreinritten ?
Alle evenementen zijn puur recreatief en bezitten geen wedstrijd- of snelheidselementen (max. 5 km/uur), waardoor het gezelligheidsaspect een wezenlijk onderdeel van de dag blijft en de auto heel.
Voor de onervaren terreinrijder is er op elk evenement de mogelijkheid om informatie en instructie te krijgen. Terwijl de doorgewinterde 4wd-rijder zijn hart kan ophalen in het door de ANVT uitgezette parcours. Tevens is er tijdens alle evenementen volop gelegenheid iets te eten en te drinken.

Wat doet de ANVT nog meer ?
Naast de minimaal 11 evenementen (1 of 2 x per jaar een meerdaags evenement inclusief kamperen) verschijnt 6 maal per jaar onze nieuwsbrief (per e-mail) waarin telkens de uitnodiging en routebeschrijving voor het eerstkomende 4x4 treffen zijn opgenomen.
Verder zijn er naast de bestuurlijke- en of redactionele mededelingen, reportages van de evenementen, reisverslagen, een rubriek "Vraag en Aanbod" en diverse andere zaken die het vermelden waard zijn. Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering belegd, waarbij door het Bestuur verantwoording wordt afgelegd en de toekomstplannen worden besproken.

Wat kost dit dan ?
De contributie bedraagt € 80,- per 12 maanden plus een éénmalig inschrijfbedrag van € 12,-. Dit is nog géén € 6,75 per maand en de nieuwsbrief (per e-mail) is gratis. Het is ook mogelijk om zonder lid te zijn van de ANVT mee te rijden. Per keer kost dit dan € 35,-, maar....besluit men aan het einde van die dag alsnog lid te worden dan wordt het bedrag van € 35,- verrekend met het contributie- en inschrijfbedrag.

Voor welke auto's zijn onze evenementen toegankelijk ?
In verband met de vergunningen, alleen toegankelijk voor vierwiel aangedreven auto's die voldoen aan de wegenverkeerswet. Deze auto's dienen aantoonbaar verzekerd te zijn. Voor alle specificaties en regels kijk op onze regelspagina.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat.

Tel : 06-445 843 50
secretariaat@anvt.nl