Regels

Welke auto's zijn welkom bij de A.N.V.T.?

 • De auto moet vierwiel aangedreven zijn.
 • De maximale afmetingen zijn 2.30 meter breed en 5.50 meter lang.
 • Het maximale gewicht is 3000 kg.
 • Deelnemende auto’s dienen geschikt te zijn voor toelating en gebruik op de openbare weg conform de regels van de wegenverkeerswet en tevens te zijn voorzien van een geldig kenteken.

Dat wil zeggen:

 • De auto moet aantoonbaar WA verzekerd zijn.
 • De auto dient minimaal APK-waardig te zijn.
 • Wielen mogen niet verder dan 6 cm uitsteken buiten de spatborden.
 • Wielkasten dienen aan de achterkant gesloten te zijn en aan de voorkant deels
 • Auto’s met een softtop of zonder A en/of B stijl adviseren wij een rolbeugel achter en/of boven de bestuurders- en bijrijdersstoel te plaatsen. Dit is voor uw eigen veiligheid.
 • Aan de auto dient aan de voor- en achterzijde een deugdelijk sleepoog te zitten welke berekend is op het lostrekken van de auto.
 • Handelaarskentekenplaten (groene platen) worden niet toegestaan
 • Auto moet voorzien zijn van een deugdelijk uitlaatsysteem.
 • Auto moet voorzien zijn van goed werkende reminstallatie.
 • Auto moet voorzien zijn van minimaal werkende rem- en achteruitrijverlichting.
 • Auto mag niet overmatig roken.
 • Auto moet voorzien zijn van deugdelijke zitplaatsen die voorzien zijn van een gordel.

Indien er niet aan bovenstaande wordt voldaan dient men zich vooraf te melden bij het bestuur. Deze zal dan beoordelen of hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt. Toelating wordt dan slechts per evenement verleend.

Voor onze evenementen hanteren we de "groene" code, waarin o.a. veiligheid en milieu opgenomen zijn.

Deelnemers moeten op verzoek verzekeringspapieren kunnen tonen.

Quads zijn niet toegestaan.

Wat zijn onze regels tijdens een evenement?

 • Het is verboden sneller te rijden dan 5 km/uur, denk aan uw eigen veiligheid en aan die van anderen.
 • De bestuurder moet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Het is niet toegestaan dat een bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs.
 • Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
 • Houdt voldoende afstand van andere deelnemers.
 • Houdt de doorgaande route vrij.
 • Volg de route van het parcours, aangegeven door blauwe en (dubbel) rode pijlen.
 • Iedereen rijdt voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade.
 • Tijdens het rijden moet iedereen in de auto zich op de daarvoor bestemde zitplaatsen bevinden (dus niet in de laadbak) en indien aanwezig een gordel dragen.
 • Een boomlint is verplicht bij het lieren via een boom. Het helpen van een andere deelnemer moet gebeuren met een sleeplint en/of een touw. Lieren moet op een veilige manier gebeuren.
 • U dient voor eigen sleeplint en/of een touw te zorgen, losse staalkabels zijn niet toegestaan.
 • Geen afval op het terrein achter laten.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie op.
 • Honden buiten de auto aan de lijn houden. 

Wat mag eigenlijk wel?

Gewoon lekker terreinrijden!!